VIKTOR KAMENICKÝ: ŠTUDENTSKÉ FESTIVALY SÚ VÝBORNOU PLATFORMOU, AKO PREZENTOVAŤ SVOJU RANÚ TVORBU

Študuje, vyučuje a kreatívne produkuje. Minulý rok sa festivalu zúčastnil ako návštevník aj so spolužiakmi z PEVŠ, v tohtoročnom, štvrtom ročníku, sa predstavil ako jeden z čestných hostí festivalovej poroty. Kreatívny producent VIKTOR KAMENICKÝ, v československom virálnom prostredí známy recesiou Som čarovný, zastáva názor, že sme v súčasnosti preinformovaní. Odkazuje tak na ďalšie spoločné motívy niektorých súťažných snímok, ktorými sú vyspelé technológie a záľuba v hladkaní smartfónov.

 

Pôsobíte ako kreatívny producent v Mediálnom centre PEVŠ, zároveň doktorand PEVŠ a ešte aj pedagóg. Čo všetko si vyžadujú  Vaše funkcie?

Moja práca v rámci Mediálneho centra so sebou nesie vytváranie, kreovanie a tiež vedenie projektov, študentských i neštudentských a zháňanie financií. Druhá funkcia, interný doktorand, má tiež pedagogický rozsah a teda primárne učím strih. V rámci výučby reklamnej tvorby vytvárame so študentmi reálne zadania, stoja za nami projekty ako TEDx Bratislava, Art Film Fest v Košiciach.

Aké sú Vaše ambície pre kontinuálne zlepšovanie, posúvanie študentov vpred?

Mediálne centrum PEVŠ slúži predovšetkým na praktickú výučbu pre študentov a na prezentáciu projektov. Študentov sa snažíme viesť stále vpred, privádzať medzi nich ľudí z praxe, ktorí im môžu predať veľa skúseností. Či už prostredníctvom blokových prednášok, vedenia ich projektov alebo workshopov. Vidíme, že študenti pociťujú väčší záujem o externého pedagóga, ktorý im svojimi skúsenosťami pripadá atraktívnejší. Predsa len, vysoká škola je aj o diskusii, argumentácii. Preto je dôležitou úlohou pedagóga tolerovať každú jednu entitu, ktorá tam je a snažiť sa ho pochopiť, inšpirovať, odovzdať učenie. Študenti sú už v druhom ročníku zdatní vytvoriť audiovizuálne dielo, reklamu. V súčasnosti spolupracujeme napríklad s niekoľkými producentmi, ale aj s dramaturgmi z komerčných televízií.

Média neustále naberajú na moci. Aký to má, podľa Vás, súčasný spoločenský dopad?

Máme internet, ideme sa poskladať z toho, že tu je platforma, ktorá nám dáva neobmedzené možnosti. V princípe áno, ale zásadnou vecou je stále obsah, ktorý musí, respektíve by mal byť, dostatočne kvalitný a erudovaný, aby vedel zaujať. Jasné, že keď sa rozprávame o youtuberoch a virálnych videách, vie to ľudí zasiahnuť, ale všeobecne sa to robí na prvú dobrú a mnohokrát je obsah plytký.

Internet – sieť, ktorá by nás mala spájať a poskytovať rýchle, dostupné informácie. Je pravda, že sme v dnešnej dobe dostatočne informovaní?

Ako nás mal internet spájať, tak sme ním vlastne dosť rozdeľovaní. Podľa mňa sme pre-informovaní. Predovšetkým tak, že sú nám podsúvané informácie, ktoré nie sú relevantné. Človek, ktorý je aspoň trochu mediálne vyspelý, by si mohol uvedomiť, že keď vidí nejakú správu, ktorá je šokujúca, tak si ju má rozobrať, prečítať celý článok, pozrieť zdroje. Je to vec, ktorá by sa mohla začať implementovať už na strednom, ba základom stupni škôl. Ako pedagóg vnímam tiež to, že veľa študentov nemá schopnosť vyjadrovať sa, zložiť súvetie a povedať svoj názor, nie len v emoji ikonách a skratkách, ale odovzdať svoj odkaz v zrozumiteľnej forme. Média už máme všade, otvoríme si aplikácie v smartfónoch a obleje nás záplava noviniek. Pokiaľ nechceme telefóny len tak hladkať, overujme si do hĺbky.

Čím by sa to dalo vylepšiť?

Ľuďmi. A tým, že sa začnú zaujímať o skutočnosti a svet okolo seba viac. Možno sú moje predstavy utopické, ale naozaj by bolo fajn naučiť sa znova premýšľať, prečítať si z článkov viac než len titulok a perex. Vďaka internetu sme istým spôsobom zleniveli.

Do tohtoročnej súťažnej sekcie festivalu študenti prihlásili 170 snímok z celého sveta. Svet sa globalizuje, sme čím ďalej, tým viac prepojení technológiami, inšpirujeme sa. Aké spoločné motívy vo Vás, počas hodnotenia jednotlivých filmov, zarezonovali?

V porovnaní s minuloročným Opavským pávom vidím nárast kvality. Na základe toho, čo som mohol vidieť aj minulý rok, máte veľmi silné zastúpenie v kategórii animovanej tvorby a to, čo som mal možnosť sledovať a hodnotiť, bolo naozaj na vysokej úrovni, najmä po remeselnej stránke. Po myšlienkovej stránke sa našli snímky, ktoré mali problém s vyjadrovaním a tak padol obsah na nižšiu latku. Gró väčšiny filmov tvorili medziľudské vzťahy a viacero z nich riešili túto, konkrétnu dobu a smartfóny. Najviac však vo mne zarezonovala snímka Beautiful figure, pretože bola remeselne aj obsahovo veľmi dobre spracovaná, nemá polopatistický koniec, vyžaduje si zamyslieť sa nad celým príbehom a to sa mi na tom nesmierne páči.

Čo je teda dôležité, aby si mladí tvorcovia uvedomili už počas samotných príprav na projekty?

Myslím si, že pre tvorcov je naozaj dobré, aby sa zamýšľali nad projektmi tým spôsobom, že neurobia päť projektov za semester, ale napríklad iba dva, ktoré budú vskutku dobré a riadne prepracované – od samotnej predprípravy, cez prípravu až postprodukciu.

Študenti na rôznych univerzitách, po celom svete, organizujú rôzne festivaly, čo už sa stáva neodmysliteľnou súčasťou vysokoškolského štúdia. V čom vnímate hlavný význam, potenciál v organizovaní študentských festivalov?

Podľa mňa je to výborná platforma pre študentov. Za účelom, aby dostávali sčasti aj feedback, ale predovšetkým prezentovali svoju tvorbu na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni, a tým rozšíriť svoje dielo aj za hranice. Už aj z toho dôvodu, že na niektorých školách to zvyčajne dopadne tak, že odovzdané zadanie skončí v šuflíku a možno, niekedy, ho vytiahnu, na ukážku pre potenciálnych uchádzačov. Preto sú festivaly jednou z možností, aby vedeli študenti svoj odkaz prezentovať širokému publiku a zároveň ho konfrontovať so svojimi národnými či kultúrnymi hodnotami. Je to fajn, hlavne keď si vezmeme do úvahy súčasnú dobu, ktorá je otvorená.

A festival OPAVSKÝ PÁV?

Mám rád mierne pankáčske veci a preto sa mi veľmi páči ako je festival koncipovaný, zorganizovaný, s akou chuťou k tomu celému pristupujete. Obdivujem tiež vašu inštaláciu páva na fontáne pred Slezankou, je to veľmi krásne a milé. A ako sme dnes zistili, Opava je neskutočne široká paleta rôznorodosti, čo je inšpirujúce až fascinujúce. Napríklad, keď sme boli pri kostole sv. Hedvigy, povedal som si: Wow, kde to sme, v Nemecku? Naozaj príjemné a pestré prostredie Sliezska.

 

FOTO: Viktor Kamenický